Gwarancja

Gwarancja i jej warunki

Tak, na nasze prace dajemy gwarancje i wynosi ona 2 lata.

Gwarancja dotyczy błędów w sztuce wykonania. Nie dotyczy uszkodzeń powstałych podczas zwykłej oraz złej eksploatacji jak otarcia, zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne, nie stosowanie się do zaleceń wykonawcy itp.