Zbrojenie płyt GK

Zbrojenie płyt GK

Zbrojenie płyt GK z zastosowaniem masy zbrojącej Knauf Uniflot oraz flizelinowej taśmy zbrojącej, technologia wykonania:

  • Połączenia płyt nieoryginalne zostają zfazowane, zagruntowane gruntem wodnym a następnie zostają zazbrojone gipsem Knauf Uniflot wraz z wtopieniem taśmy flizelinowej dla Q1
  • Połączenia płyt oryginalne zostają zagruntowane gruntem wodnym, następnie zazbrojone gipsem Knauf Uniflot wraz z wtopieniem taśmy flizelinowej dla Q1
  • Następne zagipsowanie wcześniej zazbrojonych łączeń twardym gipsem typu Dolina Nidy gips szpachlowy dla Q2
  • Następne zagipsowanie wcześniejszego etapu gładzią gipsową dla Q3
  • Cało powierzchniowe gipsowanie płyt GK gładzią gipsową w celu wykonania najwyższej klasy wykończenia dla Q4

Klasy wykończenia:

Szpachlowanie podstawowe Q1

Odnosi się do powierzchni o małych wymaganiach optycznych, które jednak należy wypełnić z powodów technicznych lub z punktu widzenia fizyki budowlanej.

Szpachlowanie połączeń płyt gipsowo-kartonowych, które spełniać mają wymagania techniczne, np. powierzchni pod glazurę, albo ścianek działowych w pomieszczeniach gospodarczych. Połączenia wystarczy zaszpachlować jednokrotnie, używając taśmy wzmacniającej.

Szpachlowanie standardowe Q2

Powierzchnie konstrukcyjne z płyt gipsowo-kartonowych o normalnych wymogach wykańczania.

Szpachlowanie połączeń płyt gipsowo-kartonowych, które powinny być mało widoczne, np. na ścianach, na których planujemy położyć grube tapety albo wykończyć tynkiem strukturalnym. W tym przypadku powierzchnię połączeń płyt
szpachlujemy dwukrotnie, w celu uzyskania gładkiego przejścia.

Szpachlowanie specjalne Q3

Odnosi się do powierzchni przekraczających normalne wymagania i dlatego też ich jakość powinna być przedmiotem oddzielnych uzgodnień kontraktowych lub przetargowych.

Szpachlowanie połączeń płyt gipsowo-kartonowych przeznaczonych pod malowanie farbami strukturalnymi lub cienkie tapety. W celu uzyskania bardzo gładkich i niewidocznych połączeń.

Szpachlowanie specjalne Q4

Odnosi się do powierzchni o najwyższej jakości, w której płyty gipsowo-kartonowe są szpachlowane cało powierzchniowo.

Szpachlowanie połączeń i całych powierzchni płyt gipsowo-kartonowych przewidzianych do malowania wysokiej jakości farbami. Aby uzyskać efekt idealnie gładkich powierzchni bez widocznych połączeń płyt i jakichkolwiek rys, połączenia szpachlujemy jak w poprzednim przypadku, a następnie całą powierzchnię płyt gruntujemy i szpachlujemy gładzią gipsową.