Malowanie farbami nawierzchniowymi

Malowanie farbami nawierzchniowymi

Malowanie nawierzchniowe powierzchni wcześniej do tego przygotowanych, technologia wykonania:

  • Przejrzenie powierzchni sufitów i ścian przed przystąpieniem do prac malarskich, wykonanie ewentualnych zaprawek, ich wyszlifowanie i zagruntowanie
  • Malowanie jednokrotne powierzchni, po wyschnięciu przejrzenie i ewentualne usunięcie niedoskonałości / ubytków, które mogły się pojawić z zachowaniem jednakowej struktury wykończenia
  • Malowanie powierzchni w drugiej końcowej warstwie z zachowaniem staranności dla równej i jednakowej struktury wykończenia wraz z tzw czesaniem farby

Tak wykonane prace dają gwarancję wykończenia wysokiej jakości oraz dają pewność, że powierzchnia będzie jednakowej struktury oraz bez prześwitów, przebarwień, pasów itp. Całość prac oczywiście odbywa się przy bardzo mocnym oświetleniu rzędu 10000LM, które pozwala na wykonanie prac o bardzo wysokiej jakości.